Βελτιώσεις

Βελτιώσεις Gilera Gp 800

Όσον αναφορά τα Gilera Gp 800, υπάρχουν αρκετά στάδια βελτίωσης. Δείτε τα στάδια βελτίωσης Gp 800 εδώ.